POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Informatii despre operatorul de date cu caracter personal

Suntem 100% dedicati protejarii datelor cu caracter personal ale clientilor si vizitatorilor site-ul nostru, www.stls.ro. In acest caz, noi, Zeedo Media SRL, suntem singurul operator de date cu caracter personal, responsabili pentru confidentialitatea datelor.

Date de identificare:

ZEEDO MEDIA SRL

CUI: RO32062869

Nr. Reg. Com:J40/9377/2013

IBAN: RO57BTRLRONCRT0224021101

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Daca aveti intrebari legate de modul in care protejam datele cu caracter personal, ne puteti scrie la adresa dataprotection@zeedoshop.ro

1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate si in ce scopuri le prelucram

Folosim date cu caracter personal in diverse moduri si pentru diverse scopuri, in functie de informatia pe care o prelucram. Mai jos detaliem ce date folosim si in ce scop:

 • Nume, Prenume, E-mail, Telefon, Functie, Numele Institutiei pe care o reprezentati, Domeniul de interes.

Aceste informatii sunt furnizate de dumneavoastra direct in formularul de inscriere iar in momentul inscrierii trebuie sa va acordati consimtantul pentru prelucrarea datelor. Este in intereseul nostru legitim sa putem face o selectie cat mai buna a publicului ce va participa la evenimentul nostru. De asemenea avem nevoie de datele de contact pentru a va tine informati cu privire la toate detaliile despre eveniment. Vom trimite e-mailuri si SMS doar in aceste scopuri si nu vom folosi datele de contact pentru marketing direct in legatura cu altceva decat evenimentul in cauza.

2. Destinatarii datelor cu caracter personal si securitatea datelor

Nu vindem si nu vom vinde niciodata datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

3. Cat timp pastram datele cu caracter personal

Datele dvs personale vor fi pastrate pentru o perioada rezonabila de timp dupa terminarea evenimentului, in scopul informarii legat de eveniment.

4.Care sunt drepturile dumneavoastra

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Zeedo Media SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Zeedo Media SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Zeedo Media SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Zeedo Media SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Zeedo Media SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Zeedo Media SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Zeedo Media SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: dataprotection@zeedoshop.ro.

5. Schimbari asupra politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam termenii politicii de confidentialitate din cand in cand, pentru a detalia modul in care procesam datele dumneavoastra.

Vom face public pe site-ul nostru faptul ca am modificat politica de confidentialitate, sau in cazul in care sunt schimbari majore este posibil sa folosim alte metode de contact (email, SMS) pentru a ne asigura ca ati fost informat in legatura cu schimbarile si pentru a le putea analiza.

6. Cookies

Folosim Cookies pentru a imbunatatii performantele site-ului si in scopuri de statistica a vizitelor pe site. Pentru mai multe detalii vedeti Politica de Cookies.

7. Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari legate de modul in care protejam datele cu caracter personal, ne puteti scrie la adresa dataprotection@zeedoshop.ro

Ne puteti de asemenea contacta la adresa: Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 98A, 011057, Sector 1, Bucuresti.

29.05.2018